เกี่ยวกับเรา We Are PCAH

โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 กว่า 15 ปี ที่ให้บริการ ปัจจุบันมีสัตว์ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ทั้งสัตว์เลี้ยง นก และสัตว์ป่า ฯลฯ

โดยมีคลินิกสำหรับตรวจให้บริการต่างๆ ดังนี้  คลินิกสัตว์เลี้ยง  คลินิกโรคแมว  คลินิกนกและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ  คลินิกปศุสัตว์ และคลินิกสัตว์ป่า  นอกจากนี้ เรายังมี ธนาคารเลือด Blood Bank Unit   สระว่ายน้ำสำหรับการกายภาพบำบัด และ คลินิกเคลื่อนที่ Mobile Vet Services

โดยมีเครื่องมื่อและอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัย ได้แก่ ดิจิตอลเอกซเรย์  อัลตร้าซาวด์ต่างๆ  เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจตา เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดความดันตา Tenovet เครื่องเลเซอร์ทางการแพทย์ คลาส4  อุปกรณ์ในการศัลยกรรมกระดูก Pin, Plate, ESF  และเครื่องตรวจเลือด CBC  เครื่องตรวจค่าเคมีในเลือด Blood Chemistry ฯลฯ  

นอกจากนี้ PCAH ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิต/นักศึกษาสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์ เทคนิคการสัตวแพทย์และสัตวบาล ในการดูแลรักษาและพยาบาลสัตว์อีกด้วย เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ฯลฯ เป็นต้น  

และ PCAH ได้รับแต่งตั้งให้เป็น สถานที่ฝึกงานของนักศึกษาสัตวแพทย์ ในชั้นปีที่ 6 (โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ Cooperative Education in Veterinary Medicine ) ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกด้วย 

Visitors: 134,129